Polityka wypłat

1. Wnioski o wycofanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Spółka nie zobowiązuje się do przetwarzania żądanych wypłat przekazanych w jakikolwiek inny sposób.

2. Firma może anulować żądanie wypłaty od Klienta, jeżeli zgodnie z decyzją Spółki: - pozostałe saldo (po wypłacie) nie jest wystarczające do zagwarantowania otwartych transakcji na Rachunku Transakcyjnym; przez Firmę: a) Klient musi dostarczyć pełny pakiet dokumentów KYC; b) podpisał deklarację depozytową pisma ręcznego dla każdej transakcji wpłaty kartą, planem bonusowym / umową (w przypadku, gdy została przyznana premia);

3. Jeśli Klient chce wycofać środki z depozytu z Rachunku Inwestycyjnego przed osiągnięciem Celu, wypłata zostanie udostępniona, jednak Premia i zyski na Rachunku Inwestycyjnym zostaną anulowane i / lub potrącone przez Spółkę.

4. Niniejszym potwierdzam, że dokonuję depozytu z karty na moje konto handlowe w Global Markets zgodnie z przyjętymi Warunkami na stronie płatności

Polityka wypłat

1. Wnioski o wycofanie należy składać za pośrednictwem strony internetowej Spółki. Spółka nie zobowiązuje się do przetwarzania żądanych wypłat przekazanych w jakikolwiek inny sposób.

2. Firma może anulować żądanie wypłaty od Klienta, jeżeli zgodnie z decyzją Spółki: - pozostałe saldo (po wypłacie) nie jest wystarczające do zagwarantowania otwartych transakcji na Rachunku Transakcyjnym; przez Firmę: a) Klient musi dostarczyć pełny pakiet dokumentów KYC; b) podpisał deklarację depozytową pisma ręcznego dla każdej transakcji wpłaty kartą, planem bonusowym / umową (w przypadku, gdy została przyznana premia);

3. Jeśli Klient chce wycofać środki z depozytu z Rachunku Inwestycyjnego przed osiągnięciem Celu, wypłata zostanie udostępniona, jednak Premia i zyski na Rachunku Inwestycyjnym zostaną anulowane i / lub potrącone przez Spółkę.

4. Niniejszym potwierdzam, że dokonuję depozytu z karty na moje konto handlowe w Global Markets zgodnie z przyjętymi Warunkami na stronie płatności

Free margin - Credit